Interviews (in Swedish)

”Från rättigheter till resurser. Aktivister behöver prata om pengar och icke-dominans” [From rights to resources. Activists need to talk about money and non-domination] Magazine Liv from the organisation Personskadade Förbundet RTP. Available online.

”Det handlar om medborgarskap, inte assistanstimmar [It’s about citizenship, not hours of assistance]” Forskning om Funktionshinder Pågår. 1/2020. pp.12-14. Available online.

”Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet – ’Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp [The right to personal assistance is part of a struggle for citizenship rights’” Assistanskoll 2020-01-15. Available online.


”Är funktionshinderrörelsen en medborgarrättsrörelse?” [Is the disability movement a citizenship movement?] Funktionshinderpolitik 3/2019. pp.38-40. Available online.

“Normalitet från individens perspektiv [Normality from the individual’s perspetive]” Forskning om Funktionshinder Pågår 1/2015. Available online.