Interviews (in Swedish)

Tankarna bakom orden [Thoughts behind words].  Magazine Liv from the organisation Personskadade Förbundet RTP. Available online


Diskriminering på grund av funktionsnedsättning? En analys av mediebilder i Sverige och USA. [Discrimination based on disability? An analysis of media representation in Sweden and the United States] (presentation at Umeå centrum för funktionshinderforskning [Umeå center for disability research], September 15 in Umeå, Sweden (online presentation). Available online.

”Svensk demokrati: 100 år – funktionsrätt [Swedish democracy: 100 years]”. Radio program of the Swedish Educational Broadcasting Company (Utbildningsradion). Available online.


”Från rättigheter till resurser. Aktivister behöver prata om pengar och icke-dominans” [From rights to resources. Activists need to talk about money and non-domination] Magazine Liv from the organisation Personskadade Förbundet RTP. Available online.

 

”Det handlar om medborgarskap, inte assistanstimmar [It’s about citizenship, not hours of assistance]” Forskning om Funktionshinder Pågår. 1/2020. pp.12-14. Available online.

 

”Marie Sépulchre, forskare, Uppsala universitet – ’Rätten till personlig assistans är en del av en medborgarrättskamp [The right to personal assistance is part of a struggle for citizenship rights’” Assistanskoll 2020-01-15. Available online.


”Är funktionshinderrörelsen en medborgarrättsrörelse?” [Is the disability movement a citizenship movement?] Funktionshinderpolitik 3/2019. pp.38-40. Available online.


”Att säkerställa medborgarskap för personer med funktionsnedsättning: en fråga om rättigheter eller om kostnader? [To guarantee citizenship for persons with disabilities: a question of rights or of costs?]”: Lecture on PSFunk-dagen Available online.  


 “Normalitet från individens perspektiv [Normality from the individual’s perspetive]” Forskning om Funktionshinder Pågår 1/2015. Available online.