Welcome!

English

My name is Marie Sépulchre and I'm a postdoc researcher at the Department of Sociology of Lund University in Sweden and a visiting researcher at the Center for Disability Studies at the University at Buffalo in the United States. My research centres on disability, citizenship, activism, social inequality, social justice and the right to non-discrimination. I received my PhD from Uppsala University, where I studied the claims of disability activists in Sweden – the thesis was reworked and published as the book Disability and Citizenship Studies (Routledge). In my current research project, I explore how the notion of disability discrimination is understood in two different contexts - Sweden and the United States - with a focus on the sector of higher education.

Swedish

Jag heter Marie Sépulchre och är postdok forskare på sociologiska institutionen vid Lunds Universitet och gästforskare på Center for Disability Studies vid the University of Buffalo i USA. Min forskning handlar om funktionshinder/funktionalitet, medborgarskap, aktivism, social ojämlikhet, social rättvisa och rätten till icke-diskriminering. Jag disputerade vid Uppsala universitet med en avhandling om funktionsrättsaktivism i Sverige – avhandlingen omarbetades och publicerades som en bok Disability and Citizenship Studies (Routledge). I mitt nuvarande forskningsprojekt undersöker jag hur diskriminering på grund av funktionsnedsättning förstås i två olika kontexter - Sverige och USA - med ett fokus på området högre utbildning.